برد هوشمند مغناطیسی2

برد هوشمند olivetti

برد هوشمند مغناطیسی الیوتی Olivetti